Chính sách bảo mật

  1. TAPPI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

Để sử dụng dịch vụ của TAPPI, bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau: họ và tên đầy đủ, số điện thoại, email, mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm các thông tin khác để đăng tải trên giao diện cá nhân của bạn: ảnh hồ sơ, link đến trang web của bạn, link đến tài khoản mạng xã hội của bạn…

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp quyền truy cập vào tài khoản mạng xã hội hay trang web nào, không yêu cầu quyền kiểm soát các ứng dụng liên kết.

  1. TAPPI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

TAPPI sử dụng thông tin bạn cung cấp cho các mục đích sau:

– Xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ.

– Cập nhật cho bạn những thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ, những thay đổi mới nếu có.

– Phát triển, vận hành và cải thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

– Tư vấn, hỗ trợ cho bạn khi cần thiết.

Các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn, hoặc cho đến khi người sử dụng dịch vụ yêu cầu hủy tài khoản.

  1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Thông tin khách hàng được TAPPI bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân khi không có sự cho phép của khách hàng. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị mất mát do nguyên nhân ngoài mong muốn như hacker tấn công), chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

TAPPI yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân chính xác và khách hàng phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin này. Chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến quyền lợi cá nhân nếu thông tin bạn cung cấp ban đầu là không chính xác.